צעדות בשנים קודמות

מתחברים בצעדת ירושלים 2017

מתחברים בצעדת ירושלים 2016

מתחברים בצעדת ירושלים 2015

קליפ מסכם לצעדות 2013 – 2015