לו"ז יומי

יום ד' 26/9 – היום הראשון:

יום ה' 27/9 – היום השני: